asroon’s blog

فروشگاه اینترنتی آهن آلات اسرون دارای تیمی کامل در حوزه تجلیل اقتصادی بازار آهن و محصولات در این حوزه می باشد. در سایت مذکور آنواع ورق های روغنی ، ورق های گالوانیزه، ورث های استنسل استیل، ورق های رنگی ، ورق های آلیاژی وصنعتی، انواع پروفیل، قیمت نبشی ، ور

Entries from 2020-09-06 to 1 day

راه حل هایی برای تقویت پل های بتنی و دیوارهای سد

پل ها و دیوارها اغلب از بتن مسلح ساخته می شوند، ماده ای که مقاومت کششی کم بتن با مقاومت کششی بالای قیمت میلگرد فایکو ساری جبران می شود. میلگرد فولادی معمولاً در داخل بتن استفاده می شود، با این وجود برخی از خصوصیات فولاد مانند رسانایی الکتر…