asroon’s blog

فروشگاه اینترنتی آهن آلات اسرون دارای تیمی کامل در حوزه تجلیل اقتصادی بازار آهن و محصولات در این حوزه می باشد. در سایت مذکور آنواع ورق های روغنی ، ورق های گالوانیزه، ورث های استنسل استیل، ورق های رنگی ، ورق های آلیاژی وصنعتی، انواع پروفیل، قیمت نبشی ، ور

Entries from 2020-08-04 to 1 day

راهنمای نبشی آلومینیوم - اطلاعات نبشی آلومینیوم.

دو نوع استاندارد از قیمت نبشی آلومینیوم وجود دارد که امروزه معمولاً تولید می شود، معماری و ساختاری. نبشی آلومینیوم سازه نبشی آلومینیومی "سازه" در گوشه های اطراف گرد شده است و بیشتر در آلیاژ آلومینیوم 6061-T6 تولید می شود ، این نوع نبشی معم…