asroon’s blog

فروشگاه اینترنتی آهن آلات اسرون دارای تیمی کامل در حوزه تجلیل اقتصادی بازار آهن و محصولات در این حوزه می باشد. در سایت مذکور آنواع ورق های روغنی ، ورق های گالوانیزه، ورث های استنسل استیل، ورق های رنگی ، ورق های آلیاژی وصنعتی، انواع پروفیل، قیمت نبشی ، ور

Entries from 2020-07-25 to 1 day

زنگ زدن میلگرد به چه عواملی بستگی دارد؟

میلگرد زنگ می زند؟ بتن تقویت شده با فولاد و میلگرد فولاد بافق یزد پایه اساسی جامعه مدرن ما است. آرماتور در بتن یک ماده کامپوزیت ایجاد می کند، بتن در مقابل فشار مقاومت می کند در حالی که تقویت مقاومت در برابر تنش کششی را ایجاد می کند. اما، د…